Uutislistaukseen

Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma vanhuudenturvana

Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelman tarkoitus on auttaa ja opastaa ulkosuomalaissenioreita suunnittelemaan omaa elämäänsä, kun he iän karttuessa haluavat valmentautua ulkosuomalaiseen vanhuuteen asuinmaissaan tai suunnittelevat paluuta Suomeen eläkepäivikseen.

Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma –ryhmiä toimii jo monissa maissa, joissa asuu seniori-ikäisiä suomalaisia ja uusia ryhmiä muodostuu aina tarpeen mukaan. Esimerkiksi Hampurin merimieskirkolla ikääntymissuunnitelmaryhmiä on kokoontunut jo vuosikymmenen ajan. Ikääntyminen on hyvin ajankohtainen aihe monen ulkosuomalaisen elämässä, jolloin lähestyvä eläkeikä ja vanhuus tuovat elämään paljon erityiskysymyksiä, joihin on hyvä varautua.

Ulkosuomalaisen elämässä voi tapahtua suuria muutoksia erilaisissa taitekohdissa, joita ovat esimerkiksi Suomessa asuvista iäkkäistä vanhemmista huolehtiminen, eläkkeelle jääminen, avioero, puolison kuolema, oma tai puolison sairastuminen tai oma vanhuus ja ulkopuolisen avun tarve. Paluumuuton harkitseminen kaikissa näissä taitekohdissa on hyvin yleistä. Ristiriitaiseksi tilanteen voi tehdä esimerkiksi asuinmaassa asuvat lapset ja lapsenlapset ja toisaalta Suomessa asuvat omat iäkkäät vanhemmat. Myös poliittiset tai taloudelliset muutokset maailmassa sekä muutokset lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa voivat johtaa paluumuuttopäätökseen. Nykyinen koronapandemia on myös lisännyt seniori-ikäisten ulkosuomalaisten paluumuuttohalukkuutta Suomeen. Ulkosuomalaiseen vanhuuteen vaikuttaa myös se, missä määrin omassa asuinmaassa on mahdollista saada suomenkielisiä ja suomalaisen kulttuurin mukaisia palveluita. Erityisen tärkeäksi ne nousevat tilanteessa, jossa dementia on pyyhkäissyt opitun kielitaidon pois ja ainoa kommunikointiväline on suomen kieli. Myös paikallisen suomalaisyhteisön merkitys korostuu tällöin.

Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma -konsepti sai alkunsa Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton projektin ”Elämäni – tulevaisuuteni” ikääntymissuunnitelman pohjalta. Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma seuraa samaa suunnitelmaa, jossa ensin käsitellään elettyä elämää ja elämänhistoriaa ja kartoitetaan omia voimavaroja ja mahdollisuuksia ikääntyessä. Ikääntymissuunnitelman ajatuksena on suunnitella omaa ikääntymistä niin, että elämää ajatellaan kymmenen, viidentoista ja kahdenkymmenen vuoden päähän ja ehkä vielä siitä eteenpäinkin. Ikääntymisen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin varaudutaan ennakolta suunnitelman avulla. Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelman pohjana on myös monia sellaisia asioita, joita Suomessa asuvat sukulaiset eivät joudu läpikäymään, koska huomioon on otettava ulkosuomalaisen seniorin elämäntilanne, johon pääsääntöisesti kuuluu kaksi kotimaata, kaksi kulttuuria ja kaksi kieltä. Nämä on huomioitava myös testamentin, hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa. Ikääntymissuunnitelmaa työstettäessä onkin hyvä kysyä itseltään: Mitä minä haluan? Haluanko välttää tilanteen, jossa kaikki itseäni koskevat päätökset vanhuudessani tehdään omaisten tai viranomaisten toimesta?

Helena Balash
​​​​​​​Suomi-Seuran seniorineuvoja

Helena.Balash@suomi-seura.fi, +358 (0)44 710 9386

 

Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma -materiaali ja ohjaajan opas on saatavissa maksutta Suomi-Seuran seniorineuvontapalvelusta, jos haluat perustaa ryhmän omassa ulkosuomalaisyhteisössäsi tai työstää ikääntymissuunnitelmaa itsenäisesti. Voit myös ehdottaa ryhmän perustamista seurakuntasi puheenjohtajalle tai aluepapillesi.

Suomi-Seura on avannut uuden verkkosivun senioritmaailmalla.fi, jolta löytyy tietoa, tukea ja neuvoja senioreille ulkomailla asumiseen ja Suomeen muuttoon.

 

​​​​​​​

24.9.2020 21.03