Saksan Suomi-koulujen neuvoston tehtävät

Opettajat valitsevat koulutuspäivillä keskuudestaan neuvoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvosto toimii yhdyssiteenä Saksan Suomi-koulujen välillä ja edustaa Saksan Suomi-kouluja.

Neuvosto vastaa puheenjohtajansa johdolla yhteisvoimin seuraavista tehtävistä.

1. Yhteydenpito Suomi-Seuraan, Suomi-koulujen tuki ry:een, Ulkosuomalaisparlamenttiin (USP) sekä muiden maiden Suomi-kouluihin.

2. Yhteydenpito Saksan Suomi-kouluihin (opettajiin, puheenjohtajiin ja rahastonhoitajiin).

3. Tiedottaminen erilaisista koulujemme toimintaa koskevista asioista sekä sisäisesti (sähköpostit kouluille, Facebook-ryhmä) että ulkoisesti (Rengas-lehti, netti-Rengas, yhteydenpito yhteistyötahoihin).

4. Saksan vuotuisten opettajien koulutuspäivien järjestäminen yhteistyössä kulloinkin valitun isäntäkoulun kanssa.

5. Nuorisoryhmien (12-17-v.) vuotuisen Helsingin pääasiäismatkan järjestäminen.

Saksan Suomi-koulujen neuvoston jäsenet
Saksan Suomi-koulujen neuvosto (kuva: Pia Godderis)