Ristiäisten valmisteleminen

Kun kastetoimituksen päivämäärä on sovittu, käydään papin kanssa kastekeskustelu, johon molempien vanhempien tulisi mahdollisuuksien mukaan osallistua.

Kastekeskustelu voi tapahtua kasteperheen kotona, suomalaisen seurakunnan tiloissa tai välimatkojen ollessa pitkät myös vaikkapa skypen välityksellä. Papin kanssa käydään läpi virallisiin papereihin ja kasteen rekisteröintiin liittyviä kysymyksiä, kasteen järjestelyt ja kastetoimituksen kulku sekä keskustellaan lähemmin siitä, mitä kasteessa sisällöllisesti tapahtuu.

Kastettavan pukeutuminen

Suomessa kastettava vauva puetaan aina kastemekkoon, kastettava nuori ja aikuinen albaan. Kastemekko ja alba ovat symbolisia vaatteita, jotka muistuttavat siitä, että kasteessa ihminen ”pukee päälleen Kristuksen” (Galatalaiskirje 3: 27) eli tulee henkilökohtaisesti osalliseksi siitä, mitä Jeesus Kristus on ihmiskunnan puolesta tehnyt – ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta. Saksan evankelisessa kirkossa tällainen käytäntö on harvinaisempi.

Jos suomalaisessa suvussa on kastemekko, sen käyttäminen symbolisen merkityksen tähden on suotavaa. Muussa tapauksessa suositellaan lapsen pukemista, mikäli mahdollista, valkoiseen juhla-asuun.

vauva nukkuu kastemekossa