Poimintoja uusimmasta Rengas-lehdestä

 

Varaudu vanhuusiän huoltovajeeseen

Saksassa lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluva saa vuosittain laskelman eläkekertymästään. Eläkelaitoksen kirjeessä kehotetaan tulevia eläkeläisiä hankkimaan omatoimisesti lisäturvaa vanhuuden varalle, sillä lakisääteinen eläke ei riitä kattamaan elinkustannusten nousun eläkeläiselle aiheuttamaa tulonmenetystä. Mikäli vanhuksen tulot eivät riitä välttämättömien menojen maksamiseen, tulee lain mukaan lapsien osallistua kuluihin. Näköpiirissä oleva huoltovaje edellyttää omatoimisuutta jo nyt. Vaikka eläkkeelle jäämiseen olisi aikaa enää muutama vuosi, voi vanhuusajan turvaan vielä vaikuttaa.

Jatka lukemista​​​​​​​

Kävele naiselle ammatti 2020

Unsere Spendenaktion ermöglicht 240 Frauen in den Entwicklungsländern einen Berufsstart.

Saksan suomalaiset seurakunnat osallistuivat tänäkin vuonna Naisten Pankin ”Kävele Naiselle Ammatti” -tempaukseen. Tapahtumia järjestettiin 13 paikkakunnalla. Lisäksi monet osallistuivat OmaKävelynä yksin tai ystävän kanssa. Yhteensä mukana oli 275 kävelijää. Keräsimme huikeat 7188 euroa! Tämä tuki avaa mahdollisuuden ammattiin 240:lle haavoittuvassa asemassa olevalle naiselle kehittyvissä maissa. He pystyvät näin parantamaan omaa arkeaan, perheensä toimeentuloa ja ehkä koko kyläyhteisön elämää. Lämmin kiitos!

Auch in diesem Jahr waren die finnischen Gemeinden in Deutschland bei der Aktion „Deine Schritte für eine Frau“ der Women’s Bank dabei. Veranstaltungen gab es an 13 Orten. Viele beteiligten sich auch allein oder mit Freunden. Insgesamt machten 275 Personen mit und das Ergebnis war überwältigend: 7188 Euro, also ein Berufsstart für 240 Frauen! Herzlichen Dank!

 

Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki on rahasto, joka kerää varoja kehittyvien maiden naisten taloudellisen toimeentulon ja yrittäjyyden tukemiseen. Jo 30 eurolla voidaan kouluttaa yksi nainen sellaiseen ammattiin, joka turvaa hänen toimeentulonsa.

​​​​​​​

Turun tuomiokirkko talvella ja sen edessä valaistu joulukuusi
kuva: Kirkon kuvapankki / Copyright Timo Jakonen 2010
YouTube-video

Ota yhteyttä

viestintäkoordinaattori / Referentin für Kommunikation
+49 6171 8944751