kirkkoraadin puheenjohtaja / Kirchenratsvorsitzende
Stuttgart

Suomi-koulun yhteyshenkilö

Kirkkoraadin jäsenet 2017:

Anu zu Dohna, puheenjohtaja

Katja Götz, DFG yhteyshenkilö

Terttu Jauss, rahastonhoitaja

Juulia Ruha, tiedotus

Miina Zander, Suomi-koulun yhteyshenkilö

Varajäsenet:

Sari Laukkanen-Wolfer

Thomas Michael