Muskari

Muskarissa opitaan musiikin ohella monia tärkeitä taitoja koko elämää varten. Lähtökohtana ja toiminnan perustana on musiikin ja yhdessä tekemisen ilo. Musiikkia opitaan lapsilähtöisesti, kokonaisvaltaisesti ja elämyksellisesti.

Muskarin keskeisimpiä työtapoja ovat laulaminen, loruilu, soittaminen, musiikkiliikunta, tanssiminen ja kuunteleminen.

Etämuskari jatkuu osallistujamäärästä riippuen sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Viljaan (yhteystiedot alla).

 

Viisikielisiä kanteleita

Ota yhteyttä

Sopraano, kuoronjohtaja, musiikkivastaava
Berlin
+358 44 7434046