Suomi-koulujen toiminta

Suomi-koulu on tarkoitettu lähinnä lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista toinen on suomalainen ja Saksassa asuvien suomalaisperheiden lapsille. Koulun pyrkimyksenä on antaa täydentävää suomen kielen opetusta, joka auttaa syventämään ja vahvistamaan niitä kielellisiä valmiuksia, joille on luotu pohja kotona opitun suomen kielen avulla. Suomi-koulut toimivat monipuolisesti myös suomalaisen kulttuuriperinteen välittäjinä koulun lapsille, nuorille ja heidän perheenjäsenilleen.

"Keidas erämaassa"

Monikielisessä kodissa kasvavan lapsen kielellistä kehitystä hallitsee viimeistään kouluiässä ympäristön kieli. Suomi-koulussa lapsi voi liittyä suomea puhuvaan ryhmään. Toisten suomea osaavien lasten tapaaminen motivoi lasta käyttämään suomen kieltä. Ulkomailla asuvan suomalaisperheen lapselle koulu voi merkitä "keidasta erämaassa". Hän saa uudessa kieli- ja elinympäristössään Suomi-koulussa onnistumisen elämyksiä, jotka ovat tarpeen opeteltaessa uuden asuinmaan kieltä ja yritettäessä sopeutua asuinmaan kultuuriin. Suomi-koulu auttaa ylläpitämään ja kehittämään Saksassa väliaikaisesti asuvien suomea puhuvien lasten kielellisiä valmiuksia ja taitoja. Näin lapsi toisaalta säilyttää elävän kontaktin Suomeen ja suomen kieleen sekä saavuttaa valmiuden sopeutua Suomeen paluumuuton yhteydessä.

Suomi-koulu on tuki myös vanhemmille, joista lapsen kasvattaminen monikieliseksi saattaa joskus tuntua ylivoimaiselta. Se antaa kasvattajalle erinomaisen mahdollisuuden mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon sekä yhteyksien solmimiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Leikkiä, laulua ja kielioppia

Suomi-koulua käydään yleensä yhtenä iltapäivänä viikossa, kaksi koulutuntia kerrallaan. Kielikoululaiset jaetaan iän ja suomen kielen taidon mukaan opetusryhmiin.

Kaikkein pienimmille lapsille on monissa kouluissa leikkiryhmiä. Kasvatus monikieliseksi on hyvä aloittaa niin varhain kuin mahdollista!

Alle kouluikäisille opetetaan suomea laulujen, lorujen, pelien, kuvakirjojen, askartelun ja leikkien avulla. Kouluikäiset harjoittelevat suullista ja kirjallista suomen kieltä sekä tutustuvat Suomeen, mm. sen historiaan, maantieteeseen ja kulttuuriin. Opetuksessa koulut voivat käyttää Kotiperuskoulun tarjoamia palveluja.

Tarkempia tietoja yksittäisistä kouluista: www.rengas.de/fi/suomi-koulut

Kannattaa ottaa yhteyttä kouluun, vaikka juuri sopivaa ryhmää ei vielä olisikaan tarjolla. Uudet oppilaat ovat aina tervetulleita ja opetusta pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Vanhemmat mukana

Suurin osa Saksan Suomi-kouluista on rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Rekisteröityjä yhdistyksiä Saksassa ovat Frankfurtin, Münchenin ja Berliinin Suomi-koulut. Koulun ylin päättävä elin on vanhempainkokous. Se nimeää vanhempainneuvoston, joka johtaa ja valvoo koulun toimintaa. Vanhempainneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja toimihenkilöt.

Suomen valtio tukee Suomi-koulujen toimintaa, joskin osan toiminnastaan koulut rahoittavat itse.

Saksan Suomi-koulujen neuvosto (ent. pedagoginen neuvosto) edustaa ja palvelee koulujen opettajia ja organisoi vuosittain Saksan Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät sekä nuorten pääsiäismatkan Helsinkiin. Neuvosto valitaan tehtäväänsä kahden vuoden välein opettjien koulutuspäivillä.

Juhlia, leirejä, harrastuksia

Suomi-kouluissa vietetään perinteisiä joulu- ja kevätjuhlia sekä merkki- ja juhlapäiviä. Koulusta voi löytää myös uuden harrastuksen. Kursseja on tanhusta tietokoneisiin. Toiminnan hyväksi järjestetään yhdessä kirpputoreja ja myyjäisiä.

Motivaatioleirit ovat suosittuja useamman koulun yhteisiä tapahtumia. Viikonloppuleirien teemana on usein mm. urheilu, luonto tai luova ilmaisu.

Pääsiäisen aikaan järjestetään opintomatka Helsinkiin. Oppilaat asuvat perheissä ja käyvät isäntäperheen samanikäisten lasten kanssa koulussa. Retket vievät matkalaiset aina presidentinlinnasta karamellitehtaalle.

Kesälukioseura ja Suomi-Seura järjestävät ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille suomen kielen ja kulttuurin kesäleirejä eri puolella Suomea. Hyvin suomea puhuvat yli 15-vuotiaat oppilaat voivat osallistua myös kesälukioiden opetukseen.

Joissakin Saksan osavaltioissa suomalaisten kielikoulujen oppilaat saavat suomen opiskelusta merkinnän koulutodistukseen.

suomikoulun pääsiäismatkan 2024 mainos