Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen johtokunta

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) työtä johtaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous. Johtokuntaan kuuluu kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä ja se kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa päättämään toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Kokousten työjärjestyksen laatiminen, asioiden esikäsittely ja päätösehdotusten tekeminen on puheenjohtajista, pappien edustajasta ja hallinto- ja talousvastaavasta koostuvan valmisteluryhmän tehtävänä.

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen johtokunta 2023:

 • puheenjohtaja Katriina Wegener (München)
 • varapuheenjohtaja Reina Waissi (Lyypekki)
 • varsinainen jäsen Jaana Barz (Dresden)
 • varsinainen jäsen Jenni Kempcke (Rhein-Neckar)
 • varsinainen jäsen Leena Niemi (München)
 • varsinainen jäsen Leena Suhl (Berliini)
 • varajäsen Milja von Fragstein (Lyypekki)
 • varajäsen Päivi Kantti (Frankfurt)

Johtokunnan kokoukset 2023

 • 18.2. etäkokous
 • 17.3. Hannover 
 • 14.-15.4. Hannover (suunnittelukokous yhdessä pappien kanssa)
 • 23.9. etäkokous
 • 18.11. etäkokous

Johtokunnan jäsenet ja heidän yhteystietonsa

Yksittäisten seurakuntien työtä johtaa seurakuntakokouksen valitsema kirkkoraati. Lisätietoja löydät kunkin seurakunnan kohdalta.

Päivi Kantti, Reina Waissi, Katriina Wegener, Leena Niemi, Leena Suhl, Milja von Fragstein.
vas. Päivi Kantti, Reina Waissi, Katriina Wegener, Leena Niemi, Leena Suhl, Milja von Fragstein.

Visiomme suomalaisesta kirkollisesta työstä vuonna 2025

Suomalainen kirkollinen yhteisömme on hengellisen elämän kasvupaikka. Muodostamme aktiivisen tukiverkon, joka on ajan ja tarpeiden mukainen sekä rakenteeltaan joustava. Olemme kaikenikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien matalan kynnyksen seurakunta. Kaikki Saksassa asuvat ja Saksaan muuttavat suomalaiset ovat tietoisia toiminnastamme.