Ristiäiset

Jeesus sanoo: Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
(Markuksen evankeliumi 10: 14)

Lapsi on syntynyt. Onnea!

Jokainen ihminen on ihme. Lapsi on ainutkertainen persoonallisuus, tahtova ja tunteva.

Kaste on lapsen ensimmäinen juhla. Juhlassa ovat läsnä lapsen tärkeät ihmiset. Se liittää hänet osaksi suurempaa yhteisöä.

Jumala kutsuu jokaista ihmistä nimeltä. Kasteessa hän antaa lahjaksi armon, joka ei koskaan lopu. Siihen voi palata aina uudelleen, vaikka elämä ja usko on keskeneräistä.

 

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä