Ketkä voivat mennä naimisiin kirkossa

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Jos toinen vihittävistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, voidaan maistraatissa solmittu avioliitto siunata kirkossa. Avioliiton siunaaminen on mahdollinen silloinkin, kun kumpikaan aviopuolisoista ei kuulu kristilliseen kirkkoon.

Rekisteröidyn parisuhteen puolesta voidaan järjestää rukoushetki. Rukoushetkelle ei ole virallista kaavaa. Pariskunta voi miettiä yhdessä papin tai muun kirkon työntekijän kanssa sopivaa tapaa toteuttaa rukoushetki.