Uutislistaukseen

Eläkkeiden kaksoisverotus saattaa yllättää

Suomen ja Saksan valtioiden erilaiset verotus- ja eläkejärjestelmät tulevat monelle Suomeen muuttavalle ja Saksassa töitä tehneelle eläkeläiselle yllätyksenä. Asianomaiset voivat kääntyä asioiden selvittämiseksi Suomessa verotoimiston kansainvälisten asioiden osaston sekä Saksassa verottajan tai mieluiten saksalaisen veroneuvojan (Steuerberater) puoleen. On tärkeää olla itse aktiivinen. Seuraavassa yhteenveto eläkkeiden verotukseen liittyvistä keskeisistä kohdista Suomen ja Saksan välillä.

Jokaisella maalla on oma suvereeni verotusoikeus

Joskus herää väärinkäsityksiä siitä, että EU:ssa olisi yhdenmukainen verotus tai vastaavanlainen järjestelmä, joka määrittelisi, miten EU:n kansalaisten tuloja verotettaisiin. Kuitenkin juuri verotukselliset asiat ovat jokaisen valtion itse määriteltävissä, joten toimitaan maassa maan tavalla.

Verotuksellinen kotimaa voi yleisesti ottaen verottaa kaikki maailmalta saadut tulot, esim. eläkkeet ja muut etuudet, omaisuuden, pääomatulot jne. Verotuksellinen kotimaa on maa, jossa verovelvollinen oleskelee yhteensä yli kuusi kuukautta vuodessa. Tämä tarkoittaa siis, että Suomeen pysyvästi Saksasta muuttanut eläkeläinen on yleisesti verovelvollinen myös Suomessa.

Yleensä maiden väliset veromenettelyt on pyritty kartoittamaan maiden kahdenkeskisillä sopimuksilla. Saksan ja Suomen välillä on myös solmittu sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

Verotus molemmissa maissa

Kun eläkettä maksetaan Saksasta, on se verotuksen alaista tuloa molemmissa maissa. Saksa perii verot sieltä saatavista tuloista ja Suomi perii verot, jos eläkkeensaaja asuu Suomessa pysyvästi yli kuusi kuukautta vuodessa. Tällöin Suomen katsotaan olevan veronmaksajan verotuksellinen kotimaa.

Mitä tämä tarkoittaa?

Molempiin maihin tehdään veroilmoitukset. Suomessa tehdään ilmoitus OmaVeron kautta (vero.fi) tai lomakkeella 16A. Erittäin suositeltavaa on, että Saksan veroilmoituksen tekee Saksassa toimiva veroneuvoja. Ilmoituksen voi toki tehdä myös itse Saksan veroviranomaisen sähköisen palvelun (www.elster.de) kautta.

Yllä oleva koskee sellaisia verovelvollisia, jotka Suomessa pysyvästi asuvina ovat yleisesti verovelvollisia Suomessa ja rajoitetusti verovelvollisia Saksassa. Jos tulot tulevat kokonaisuudessaan tai suurelta osin Saksasta, voi olla mahdollista, että kannattaa hakea Saksasta rajoittamatonta verovelvollisuutta (unbeschränkte Steuerpflicht). Lisätietoja: www.finanzamt-rente-im-ausland.de > Beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht.

Julkishallinnon palveluksessa olleet verovelvolliset maksavat verot kyseisestä työstä saadusta eläkkeestä vain yhteen valtioon.

Saksasta saatu eläke, joka perustuu työhön julkisyhteisön palveluksessa, verotetaan vain Saksassa. Suomi ottaa tällaisen eläkkeen kuitenkin huomioon muista tuloista kertyvien verojen määrää laskettaessa. Eläke verotetaan tällöin Suomessa vapautusmenetelmän mukaisena tulona. Julkisyhteisön palvelukseen perustuva eläke verotetaan kuitenkin vain Suomessa, jos eläkkeensaaja asuu Suomessa ja on Suomen kansalainen. Tällöin Saksalla ei ole oikeutta verottaa eläkettä. Jos eläke perustuu julkisyhteisön harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehtyyn työhön, eläke verotetaan Suomessa.

Maksettujen verojen hyvitysmenetelmä

Suomeen ilmoitetaan Saksaan maksetut verot, jotka Suomi ottaa hyvityksenä huomioon omassa veropäätöksessään. Hyvitysmenetelmässä verotusoikeus on jaettu valtioiden kesken niin, että yleensä asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen ottamalla huomioon verotuksessa myös ulkomaille maksettua veroa.

Saksassa eläketulojen verovapauden raja on vuodelle 2020 yksinasuville 9.408 euroa ja avioparilla 18.816 euroa. Tähän summaan saakka eläkkeitä ei veroteta Saksassa, jos eläkkeensaaja asuu Saksassa. Jos eläkkeensaaja asuu (vuodessa yli 6 kk) ulkomailla (esim. Suomessa) verovapaa osuus ei päde ja eläke verotetaan myös Saksassa. Suomessa käytetään kuitenkin myös vastaavaa eläketulovähennystä. Verottaja tekee vähennyksen automaattisesti ja se koskee myös ulkomaantuloa. Vähennys on erisuuruinen valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa.

Molemmissa maissa voi hakea veroilmoituksen jättämiselle lisäaikaa, mikäli Saksan veroviranomainen ei määräajan puitteissa ole vielä antanut veropäätöstä, jonka mukaisesti Suomi voi vähentää jo maksetun veron. Tässä yhteydessä on hyvä tietää, että Saksan veroviranomainen ei yleensä hyväksy vähennyksiä, ennen kuin toisen maan vero on todistettavasti maksettu.

Reina Waissi ja Paula Schuth

Teksti on lyhennetty Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton (SSYL) jäsenlehden ”Silta – Brücke” kesäkuun 2021 numerossa ilmestyneestä artikkelista.

Lisätietoja:

Suomen verotoimisto, henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus +358-29-497024
www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Eläke > Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa
www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Finanzamt Neubrandenburg (RiA) Zentrales Finanzamt für Rentenempfänger mit Wohnsitz im Ausland 
www.finanzamt-rente-im-ausland.de
ria@finanzamt-neubrandenburg.de, +49-395-4422247000

 

Eine deutschsprachige Fassung dieses Artikels über die Besteuerung von Renten zwischen Finnland und Deutschland finden Sie hier

30.6.2021 23.42