Uutislistaukseen

Ensiapu testamentin tekemistä varten

Harva suomalainen pohtii, miten asuminen Saksassa vaikuttaa kuolintapauksessa sovellettavaan lakiin, seuraamuksiin ja verotukseen. Tämä artikkeli on ensiapu Saksassa asuville suomalaisille ja suomalais-saksalaisille perheille.

Sovellettava laki

Asuinpaikasta on tullut vuodesta 2015 lähtien uuden EU-asetuksen myötä tärkein sovellettavan lain määräävä seikka.

Jos esimerkiksi Suomen kansalaisella oli kuollessaan asuinpaikka Saksassa, hänen perintöönsä sovelletaan Saksan lakia. Jos perittävä asui vuodesta puolet Suomessa, muutoin Saksassa, on selvitettävä, minkä maan lakia sovelletaan. Perittävä voi kuitenkin testamentissaan määrätä sovellettavan lain, esimerkissämme Saksan (asuinmaa) tai Suomen (kansalaisuus). Lain valintaa suosittelen varsinkin niissä tapauksissa, joissa pääasiallinen asuinmaa on epäselvä. Lain valinta ei koske sovellettavaa perintöveroa.

Perintöoikeus määrää sen, kuka perii. Se, mitä peritään, eli mitä kuuluu kuolinpesään, on eri asia. Jo etukäteen on tarkistettava, että sekä perintöoikeuteen että omaisuuden ositukseen perittävän ja lesken välillä sovelletaan saman maan säännöksiä. Tässä artikkelissa ei valitettavasti voida mennä yksityiskohtiin.

Lain valinta testamentissa

Vuodesta 2015 lähtien on siis olemassa mahdollisuus valita sovellettava laki. Suositukseni on, että ”maassa maan tavalla”. Saksan lain mukaan testamentissa voidaan pääosin toteuttaa se, mikä Suomessakin on mahdollista.

Kuolintapauksessa monille tahoille (kiinteistörekisteri, verottaja, pankki jne.) täytyy todistaa perillisen asema. Tämä tapahtuu perintötodistuksella, jota anotaan asuinpaikan tuomioistuimelta. Suomessa leski ei peri, vaan saa osansa osituksen yhteydessä. On muistettava, että paikallisen tuomioistuimen täytyy päättää, kuka on perillinen myös, jos ositus tapahtuu Saksassa. Jos sovelletaan Suomen lakia, jota tuomari ei tunne, pitkittyy toimitus. Todistuksen saaminen kestää muutoinkin jo kuukausia. Siksi suosittelen edelleen, että Saksassa sovelletaan Saksan lakia - ”maassa maan tavalla”.

Perintö Saksan lain mukaan, kun perittävä asui Saksassa

Jos perintöön ja ositukseen lesken ja perittävän välillä sovelletaan Saksan lakia, niin ilman testamenttia leski perii puolet perittävän omaisuudesta ja lapset toisen puoliskon. Mikäli perittävällä ei ole lapsia, ovat ensisijaisina perittävän vanhemmat, toissijaisena sisarukset, kolmannella sijalla serkut. Poikkeaminen tästä vaatii testamentin.

Testamentti Saksassa

Suomalainen saa laatia testamenttinsa Saksassa joko suomalaisten tai saksalaisten muotosääntöjen mukaisesti. Testamentti saa jopa olla suomenkielinen. Koska tuomioistuimen Saksassa täytyy ymmärtää testamentti ja tarkistaa sen pätevyys sekä seuraamukset, pitkittää suomenkielinen testamentti prosessia. Suosittelen saksankielistä testamenttia, joka täyttää Saksan lain muotovaatimukset.

Testamentin laatimisen yhteydessä ei Saksassa tarvita todistajia. Testamentin täytyy olla joko käsin kirjoitettu tai notaarin laatima. Itse koneella kirjoitettu testamentti on Saksan muotosääntöjen mukaan pätemätön.

Mistä testamenttimalli? Kuka auttaa testamentin laatimisessa?

Netistä löytyy varmasti tuhansia malleja, mutta niissä ei oteta huomioon juuri teidän tilannettanne Saksan ja Suomen välissä. Sama pätee kirjallisuuteen. Malleja saa niistäkin halvalla. Testamenttipakkoa ei ole olemassa, mutta jos sellainen laaditaan, niin kannattaa kääntyä sellaisen asianajajan puoleen, joka osaa neuvoa myös veroseuraamuksista Saksassa ja Suomessa. Asiantuntijatta laadittu testamentti saattaa olla pätevä, muttei juuri omaa tarvetta varten räätälöity.

Verot

Perintöverokanta Suomessa on korkeampi kuin Saksassa johtuen erilaisista verovapausrajoista. Suomessa verovapaan perinnön suuruus on leskelle 110.000 €, lapselle 20.000 €, Saksassa leskelle 500.000 €, lapselle 400.000 €.

Kun perittävä ja perilliset asuvat Saksassa, maksetaan Suomeen veroa ainoastaan siellä sijaitsevista kiinteistöistä. Kaikesta maksetaan sen lisäksi veroa Saksassa. Suomessa maksettu perintövero huomioidaan.

Kun perittävä asuu eri maassa kuin perillinen, joutuu verot maksamaan molemmissa maissa. Toisessa maassa maksettu vero huomioidaan. Testamentissa ei voi valitettavasti määrätä, mihin maahan verot halutaan maksaa, mutta verosuunnittelu on toki mahdollista ja välttämätöntä.

Karl-Friedrich von Knorre
Rechtsanwalt

www.hvko.de

Eine deutschsprachige Fassung dieses Artikels, der sich mit dem Thema Erbrecht zwischen Deutschland und Finnland befasst, finden Sie auf der Homepage der Rechtsanwälte HeinemannvonKnorre in der E-BibliothekLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

11.3.2021 13.44