Uutislistaukseen

Suunnitteletko palaavasi seniorina takaisin Suomeen?

Koska on oikea aika paluumuuttoon ja mitä erityisesti vanhenevan pitää muuttoa suunnitellessa ottaa huomioon? Sosiaalikuraattori Saara Mughal vastaa.

Usein ajatukseen paluumuutosta havahdutaan esimerkiksi silloin, kun sukulaisia ja perhettä Saksassa ei enää ole tai ajatus suomalaisista vanhustenpalveluista houkuttaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että paluumuutto on raskas prosessi niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikin eikä muuton suunnittelu ja toteuttaminen kaikkine siihen liittyvine asioineen ole pikkujuttu. Tästä syystä muuttoa takaisin Suomeen on hyvä harkita riittävän ajoissa ja ottaa huomioon oma terveydentila.

Tukipalvelut

Seniorina paluumuutossa tulee ottaa huomioon erityisesti se, että millaisia asumiseen ja päivittäiseen elämiseen liittyviä tukipalveluja tulee tarvitsemaan lähitulevaisuudessa. On tärkeää selvittää, miten nämä palvelut ovat järjestettävissä Suomessa ja minkälaisia kustannuksia niistä syntyy.

Monessa suomalaisessa kunnassa vanhustenhuollon strategia on tukea ikäihmisten itsenäistä asumista kotona mahdollisimman pitkään erilaisilla kotihoidon palveluilla. Tämä on monelle hyvä ratkaisu, mutta tarkoittaa samalla myös sitä, että erilaisiin kunnallisiin palvelutalo-/hoivakotityyppisiin hoivalaitoksiin pääsy voi olla vaikeaa.

Itse maksamalla saa toki palveluja ja paikan yksityisestä hoivalaitoksesta. Jos suunnitelmasi on muuttaa takaisin Suomeen vasta siinä vaiheessa, kun tarvitset hoivalaitospaikkaa, kannattaa ottaa selvää tulevan kotikuntasi palvelun tarjoajista ja niiden hintatasosta sekä saatavuudesta. Ulkosuomalaisella ei ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta suomalaisen sosiaaliturvan perusteella muuttaa suoraan hoivalaitokseen Suomeen, joten paluumuutto kannattaa tehdä jo aikaisemmin.

Erilaisten senioreille suunnattujen asumismuotojen kirjo on laaja, ja valinnanvaraa riittää. Nouseva trendi ovat muun muassa erilaiset yhteisölliset senioritalot, sekä ikäihmisten perhehoito, jossa asutaan kotoisasti yhdessä palvelua tarjoavan perheen kanssa, esimerkiksi luonnon helmassa maatilalla.

Toimeentulo

Asumisen lisäksi tärkeää on taloudellinen toimeentulo. Suomessa eläkeläisen toimeentulo koostuu useimmiten kansan-, takuu- ja työeläkkeestä, eläkkeensaajan asumistuesta ja tarvittaessa toimeentulotuesta, mikäli nämä edellä mainitut tuet eivät kata kohtuullisiksi katsottuja asumismenoja. Kun muutat takaisin Suomeen, maksetaan sinulle eläke ensisijaisesti siitä maasta, jossa se on myönnetty.

Toimeentulotukea ja eläkkeensaajan asumistukea haetaan Kansaneläkelaitokselta eli Kelasta. Toimeentulotukea hakiessa on hyvä muistaa, että hakijan kaikki tulot, säästöt ja omaisuus huomioidaan laskelmaa tehtäessä. Suomessa toimeentulotuki katsotaan aina viimesijaisimmaksi tueksi.

Jos olet asunut Suomessa vähintään kolme vuotta ikävuosien 16-65 aikana, on sinulla mahdollisuus saada kansaneläkettä myös Suomesta. Eläkkeen suuruuteen vaikuttaa myös muista maista maksettavien eläkkeiden määrä.

Tärkeitä näkökohtia

Ennen kuin teet päätöksen paluumuutosta Suomeen, pohdi ainakin seuraavia asioita.

  • Missä ja miten asun Suomessa? Kuinka pitkään pystyn asumaan itsenäisesti ja millaisia asumiseen ja terveyteen liittyviä tukipalveluita tarvitsen lähitulevaisuudessa? Miten paluumuutto vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseeni nyt ja tulevaisuudessa?
  • Miten toteutan muuton käytännössä? Muutto maasta toiseen on iso ponnistus myös taloudellisesti. Muuttopalveluja tarjoavia yrityksiä on runsaasti. Ne kannattaa kilpailuttaa ja tutustua tarjouksiin huolellisesti, sillä hintataso vaihtelee todella paljon. Muutto aiheuttaa myös paljon viranomaisiin liittyvää paperityötä, niin lähtö- kuin paluumaassa. Ennen lähtöä kannattaa selvittää muun muassa eläkkeen maksuun liittyvät asiat lähtömaassa. Suomeen palatessa ensimmäisiä asioita on Suomen asukkaaksi rekisteröityminen.
  • Nyt koronavuoden aikana on kysytty myös usein, saako Suomeen muuttaa takaisin tämänhetkisten rajoitusten valossa. Suomen kansalainen saa aina palata Suomeen, huolimatta matkustamisen rajoituksista, mutta viranomaisten karanteenimääräyksiä tulee tietysti noudattaa.
  • Tällä hetkellä tarvitset Suomeen matkustamiseen voimassa olevan Suomen passin tai henkilökortin. Jos sinulla ei sellaista vielä ole, voit uusia sen Suomen edustustoissa esimerkiksi Berliinissä, Frankfurt am Mainissa tai Hampurissa.
  • Lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, on tärkeää pohtia, miten muutto vaikuttaa lähi- ja tukiverkostoon.

Paluumuuttoon voi liittyä myös isoja toiveita siitä, että asiat ovat toisin koti-Suomessa ja ajatuksia siitä, että kaikki on siellä helpompaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että muutto takaisin Suomeen voi olla ”kulttuurishokki” siitä huolimatta, että kyseessä on oma rakas kotimaa. Ihmiset ja tavat ovat muuttuneet sinä aikana, jonka olet asunut toisaalla ja kaikki voikin olla hyvin erilaista kuin muistat. Anna itsellesi aikaa sopeutua ja toipua paluumuuttajalle tyypillisestä käänteisestä kulttuurishokista.

Suomeen suuntautuvaa paluumuuttoa helpottamaan on tehty useita erilaisia julkaisuja ja Internet-sivustoja. Ajantasaista ja hyvää tietoa löytyy muun muassa seniorin paluumuuttajan oppaasta, jonka löydät Suomi-Seuran internet sivuilta (www.suomi-seura.fi > neuvonta > neuvontapalvelut). Suomi-Seura tarjoaa myös neuvontapalveluja senioreille puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Kannattaa tutkia myös senioritmaailmalla.fi-sivustoa.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai pohdittavaa paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, voit olla yhteydessä myös Hampurin merimieskirkon sosiaalikuraattoreihin. He auttavat ulkosuomalaisia erilaisissa elämän kriiseissä ja pulmatilanteissa. Paluumuutto Suomeen on yksi yleinen syy ottaa yhteyttä sosiaalikuraattoriin.

Saara Mughal
Pohjois-Saksan merimieskirkon sosiaalikuraattori

8.1.2021 14.45