Uutislistaukseen

Kirkon ulkosuomalaistyö ja Suomen Merimieskirkko tiivistävät yhteistyötään

Kirkkohallitus siirtää ulkosuomalaistyön yksikkönsä hoitamat operatiiviset tehtävät Suomen Merimieskirkko ry:lle. Paikalliset toimijat eri puolilla maailmaa säilyttävät Suomessa tapahtuvista muutoksista huolimatta oman identiteettinsä ja toimintarakenteensa.

kaksi kättä yhdistää palapelin osia, kuvassa luku 2025 ja Kirkon ulkosuomalaistyön sekä Merimieskirkon logot

kuva: Marko Toljamo

Kirkkohallituksen täysistunto ja Suomen Merimieskirkon ylimääräinen kokous ovat istunnoissaan 15.12. ja 16.12. hyväksyneet uuden yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Kirkkohallitus siirtää ulkosuomalaistyön yksikkönsä hoitamat operatiiviset tehtävät Suomen Merimieskirkko ry:lle. Näitä tehtäviä ovat kirkon ulkosuomalaistyön hallinnollinen johtaminen ja tehtävien koordinointi maailmalla sekä työhön liittyvä vaikuttamistoiminta ja viestintä Suomessa. Kirkkohallituksella säilyy edelleen vastuu toiminnan strategisista linjauksista yhteistyössä Merimieskirkon kanssa.

Paikalliset toimijat eri puolilla maailmaa säilyttävät Suomessa tapahtuvista muutoksista huolimatta oman identiteettinsä ja toimintarakenteensa. Esimerkiksi eri maihin rekisteröityneet, yhdistyksinä toimivat suomalaiset seurakunnat – kuten SKTK ja sen jäseninä toimivat suomalaiset seurakunnat Saksassa - ovat edelleen itsenäisiä toimijoita, joita tuetaan, mutta ei johdeta Suomesta. Meidän käytännön työmme Saksassa ei siis tämän yhteistyösopimuksen seurauksena muutu. Myös Merimieskirkkojen toiminnasta Merimieskirkko päättää itsenäisesti edelleen.

Uudella yhteistyöllä pyritään turvaamaan parhaat mahdolliset resurssit ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten parissa tehtävälle työlle myös tulevaisuudessa sekä tehostamaan Suomen toimintoja poistamalla turhaa päällekkäisyyttä. Näin taloudellisesti haastavina aikoina hallinnosta Suomessa säästetään suhteessa enemmän kuin toiminnasta maailmalla. Suomen ev.-lut. kirkko ei luovu ulkosuomalaistyöstä, vaan kantaa jatkossakin vastuuta sen strategiasta, rahoituksesta sekä neuvotteluista sisarkirkkojen kanssa.

Siirto tapahtuu vaiheittain vuoden 2025 alkuun mennessä siten, että Kirkkohallituksen turistityö siirtyy Merimieskirkolle 1.6.2023 ja loput vastuut vuoden 2025 alussa. Vuodesta 2025 lähtien ei ole enää Kirkkohallituksen alaista Kirkon ulkosuomalaistyön yksikköä, vaan ulkosuomalaisseurakuntien yhteyshenkilöt Suomessa ovat Merimieskirkon keskustoimistossa. Siirtymävaihe (vuodet 2021-2024) antaa aikaa rauhassa tutustua vastuuhenkilöihin puolin ja toisin sekä selvittää vielä avoimia käytännön kysymyksiä.

Suomen kirkon tiedotteessa todetaan: ”Kirkon ulkosuomalaistyön toiminta-ajatus on ”Turvaverkkosi maailmalla”. Merimieskirkon tunnuksena on puolestaan ”Merimieskirkko on kumppanisi maailmalla”. Tunnuslauseet kertovat yhteisestä tehtävästä, joka on ulkomailla elävien ja liikkuvien suomalaisen kokonaisvaltainen palveleminen. Nyt tehty sopimus pyrkii varmistamaan palvelutehtävän mahdollisimman hyvän hoitamisen myös tulevaisuudessa.”

Tätä palvelutehtävää myös me täällä Saksassa toteutamme yhdessä. Ja yhdessä toimien voimme katsoa luottavaisin mielin tulevaan. 

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen johtokunnan puolesta

Katriina Wegener ja Reina Waissi

 

Lisätietoa Suomen kirkon tiedotteessa

18.12.2020 12.59