Uutislistaukseen

Uusi johtokunta on valittu

Der neue Vorstand

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen johtokunta

SKTK:n johtokunta

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen vuosikokouksessa 26.9.2020 valittiin suomalaisen kirkollisen työn keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajaksi Reina Waissi (Lyypekki) ja varsinaisiksi jäseniksi Jaana Hilgenfeld (Dresden/Leipzig) ja Henna Thimiopoulos (München), joka jo aiemmin oli johtokunnan jäsen. Varajäseneksi valittiin Petronella Willberg (Frankfurt). Johtokunnassa jatkavat puheenjohtaja Katriina Wegener (Frankfurt), varsinaiset jäsenet Liisa Heinze (Karlsruhe) ja Stella Weißenburg (Berlin) sekä varajäsen Milja von Fragstein (Lyypekki).

Sydämellinen kiitos tähänastisesta työstä johtokunnassa varapuheenjohtajana toimineelle Essimari Kairistolle sekä Leena Nikulalle ja Jari Stachonille!

In der ordentlichen Mitgliederversammlung des Zentrums der finnischen kirchlichen Arbeit am 26.9.2020 wurde zur 2. Vorsitzenden Reina Waissi (Lübeck) gewählt. Zu ordentlichen Mitgliedern wählte die Mitgliederversammlung Jaana Hilgenfeld (Dresden/Leipzig) und Henna Thimiopoulos (München), die bereits dem Vorstand angehörte. Stellvertretendes Mitglied wurde Petronella Willberg (Frankfurt). Ihre Arbeit im Vorstand setzen fort als 1. Vorsitzende Katriina Wegener (Frankfurt), als ordentliche Mitglieder Liisa Heinze (Karlsruhe) und Stella Weißenburg (Berlin) und als stellvertretendes Mitglied Milja von Fragstein (Lübeck).

Herzlichen Dank an Essimari Kairisto, Leena Nikula und Jari Stachon für die im Vorstand geleistete Arbeit!

 

Tutustu johtokunnan uusiin jäseniin / Lernen Sie die neuen Vorstandsmitglieder kennen

​​​​​​​Reina Waissi

Jaana Hilgenfeld

Henna Thimiopoulos

Petronella Willberg

2.10.2020 17.23