Uutislistaukseen

Mari Koskelan kuva Mari Koskela

Konsertteja, lukuiltoja, perinnejuhlia ja tiedonvälitystä

26.11.2019 13.09

Saksa-Suomi-Seura tekee suomalaista kulttuuria tunnetuksi Saksassa. Haastattelussa puheenjohtaja Mari Koskela.

Saksa-Suomi-Seuran puheenjohtaja Mari Koskela on kotoisin Riihimäeltä. "Vuonna 1995 lähdin Kotkaan opiskelemaan ja päädyin puolessa välissä opintoja ystäväkoulusopimuksen kautta Wilhelmshaveniin, ensin vaihto-opiskelijaksi ja myöhemmin suorittamaan siellä tutkintoni loppuun tuplatutkinnon puitteissa”, hän kertoo. Insinöörityönsä Mari teki Erlangenissa Siemensille ja ”jäi sille tielle”.

Mikä DFG on ja koska se on perustettu?

Deutsch-Finnische Gesellschaft eli Saksa-Suomi- Seura on koko Saksan kattava Saksassa asuvien suomalaisten ja saksalaisten Suomen-ystävien yhdistys. Ensimmäinen ryhmä perustettiin 1952 Münchenissä. Yhdistyksen pääasiasiallinen tehtävä on kaikenlaisen kulttuurivaihdon edistäminen Saksan ja Suomen välillä. Konkreettista toimintaa ovat mm. kulttuuritilaisuuksien järjestäminen (esim. suomalaisten taiteilijoiden konsertit tai suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvät lukuillat), suomalaisten perinnejuhlien - kuten vappu, juhannus tai pikkujoulu - järjestäminen, oppilasvaihtotoiminnan pyörittäminen yhteistyössä Suomessa toimivan Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton (SSYL) kanssa, Suomeen liittyvien infotilaisuuksien järjestäminen ja ylipäätään toimia keskeisenä kontaktiosoitteena Suomeen liittyvissä asioissa.

Miksi olet itse mukana DFG:n toiminnassa?

Silloin kun itselle vahvistui, että tulen jäämään pidemmäksi aikaa Saksaan, tuli tarve olla yhteydessä täällä asuviin suomalaisiin. Yhteys löytyi melkein sattumalta elokuvamatineassa Erlangenissa, jossa näytettiin saksalais-suomalainen elokuva "Zugvögel - einmal nach Inari". Sitä kautta tutustuin täkäläisiin DFG:läisiin ja kun uutena tulee DFG-piireihin, kysellään pian, haluaisiko
lähteä aktiiviseen toimintaan mukaan. Yhdistyshenkisenä ihmisenä minua ei tarvinnut kovin kauan suostutella. Minulle DFG on mainio tapa toteuttaa omaa suomalaisuutta, olla osasuomalaisyhteisöä ja tehdä sitä kautta Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi.

Mikä on DFG:n paikallisosastojen ja suomalaisten seurakuntien työn- ja roolijako? Miten nämä täydentävät toisiaan?

DFG:n ja seurakunnan toiminnassa on tietenkin paljon yhteistä, jo sen takia, että molemmat ovat kontaktiosoitteita Saksassa asuville suomalaisille. Tarkkaa työn- tai roolijakoa ei minusta ole, eikä tarvitsekaan olla. Seurakunnan toiminnassa on luonnollisesti tärkeänä osana kirkollinen ja hengellinen toiminta sekä vertaistuki, DFG taas on kulttuurijärjestö, mutta näissäkin asioissa voi olla hyvin hämärä raja. DFG:n aloitteesta voidaan järjestää jumalanpalvelus ja myös seurakunnat organisoivat esim. suomalaisia juhlia. Yksi harvoista selkeistä eroista on, että DFG:n kieli on saksa, seurakunnan taas suomi. Vaikka kyllä DFG:ssäkin aina tarvittaessa aika varmasti löytyy suomeakin osaava kontaktihenkilö. Ja ehkä toinen ero on se, että seurakunnan toiminnan suunta on pääasiassa oman yhteisön suuntaan, DFG:n toiminta taas jakautuu puoleksi oman yhteisön suuntaan ja puoleksi ulospäin.

Mitä kokemuksia yhteistyöstä on ja mitä voitaisiin
vielä tehdä yhdessä?

Omat henkilökohtaiset kokemukseni seurakunnan ja DFG:n yhteistyöstä ovat erittäin hyviä. Nürnbergin-Erlangenin alueen seurakunta ja DFG ovat toimineet jo vuosikausia mainiosti yhdessä esim. yhteisten tilaisuuksien, kuten juhannuksen vieton tai joulumyyjäisten puitteissa.
Tiedän kylläkin, että kaikkialla Saksassa ei ole sama tilanne ja yhteistyössä seurakunnan ja DFG:n välillä olisi kehittämisen varaa. Minä voin DFG:n puheenjohtajana kuitenkin vain suositella ja toivoa aktiivista yhdessä tekemistä kaikkien Suomi-tahojen kesken, toiminta kun on paikallisten aktiivien käsissä ja näin ollen myös yhteistyön aikaansaaminen.
Osallistuin viime vuonna Etelä- ja Lounais-Saksan suomalaisten seurakuntien aluepäiville ja minusta oli oikein avartava kokemus päästä tutustumaan seurakunnan edustajiin ja sen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun syvällisemmin. Mielestäni molempien järjestöjen toimenkuvassa on riittävästi yhtäläisyyksiä voimien yhdistämiseksi Suomi-asioiden eteenpäin viemisessä.

Haastattelu: Ritva Prinz

Mehr über die Deutsch-Finnische Gesellschaft

Lesen Sie eine Zusammenfassung des Beitrags auf Deutsch