Uutislistaukseen

Jäsen, mutta missä ja miksi?

Säilyykö kirkon jäsenyys Suomessa, vaikka muutan ulkomaille? Voiko olla suomalaisen seurakunnan jäsen Saksassa, vaikka ei kuulu kirkkoon? Mikä on SKTK?
ihmisiä kirkossa, jossa suuri lasimaalaus

 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen jäsenyys

Suomessa asuvalle ev.-lut. kirkon jäsenyys merkitsee oikeutta kaikkien kirkon tarjoamien palvelujen käyttämiseen ja toisaalta velvollisuutta maksaa kirkollisveroa, jolla nämä palvelut rahoitetaan. Kirkon jäsenen muuttaessa ulkomaille hänet merkitään rekisterissä nk. poissaolevaan jäsenistöön. Kirkon jäsenyys säilyy, mutta kirkollisveroa ei makseta Suomeen. Poikkeuksen tästä muodostavat ne valtion viranomaiset, jotka virkansa puolesta työskentelevät ulkomailla, mutta jotka ovat edelleen pysyvästi kirjoilla Suomessa. Poissaolevaan jäsenistöön kuuluvan kirkon jäsenen kannattaa kirjauttaa kaikki ulkomailla tapahtuvat kirkolliset toimitukset (kaste, konfirmaatio, avioliiton siunaaminen) myös vanhan suomalaisen kotiseurakunnan rekisteriin.

Saksan evankelinen kirkko ja sen jäsenyys

Saksaan muutettaessa täkäläisen rekisteriviranomaisen muuttoilmoituksessa pyydetään merkitsemään lomakkeeseen uskonnollisen yhteisön jäsenyys (Religionszugehörigkeit). Jos Suomessa asuessaan on kuulunut Suomen ev.-lut. kirkkoon, on korrektia ilmoittaa jäsenyydestä myös uudessa asuinmaassa. Evankeliseksi itsensä merkinnyt ilmoittautuu tällä merkinnällä oman alueensa evankelisen maakirkon ja paikkakuntansa evankelisen seurakunnan jäseneksi.

Jäsenyys tuo mukanaan oikeuden kaikkien kyseisen maakirkon ja seurakunnan tarjoamien palvelujen käyttämiseen ja toisaalta velvollisuuden maksaa kirkollisveroa Saksaan eli rahoittaa kyseisiä palveluja. Saksassa asuva suomalainen kirkon jäsen kuuluu siis poissaolevana Suomen ev.-lut. kirkon jäsenistöön ja aktiivisena jäsenenä oman alueensa saksalaisen maakirkon jäsenistöön. Koska Saksassa toimivien suomalaisten pappien palkan maksaa Saksan evankelinen kirkko, voidaan ajatella, että suomalainen Saksan evankelisen kirkon jäsen rahoittaa maksamillaan kirkollisveroilla paitsi oman maakirkkonsa, myös oman alueensa suomalaisen papin työtä.

Mikä on suomalainen seurakunta Saksassa?

Saksan suomalaiset seurakunnat eivät ole paikallisseurakuntia, vaan rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joita koskee Saksan yhdistyslaki. Seurakuntien toimintaa pyöritetään vapaaehtoisten voimin, yhteistyössä alueen suomalaisen papin kanssa. Seurakunnat toimivat yhteistyössä saksalaisen paikallisseurakunnan kanssa ja ne saavat käyttää jumalanpalveluksiinsa ja muuhun toimintaan yhteistyöseurakuntansa kirkkoa ja muita tiloja. Frankfurtissa ja Kölnissä seurakunnilla on lisäksi omat tilat, ja Berliinissä seurakunta toimii Suomi Keskus ry:n ylläpitämissä tiloissa, Suomi-keskuksessa.

Suomalaiset seurakunnat rahoittavat itse toimintansa erilaisilla tempauksilla kuten myyjäiset, konsertit ja kahvitusten yhteydessä kerätyt varat. Seurakunnille voi tehdä myös lahjoituksia.

Mikä on SKTK?

Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK), perustettiin vuonna 1974 koordinoimaan Saksassa toimivien suomalaisten seurakuntayhdistysten toimintaa. SKTK:n toimintaa rahoittavat sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko että Saksan evankelinen kirkko (EKD). Näillä varoilla kustannetaan mm. rippikoulu- ja nuorisotyö, vapaaehtoisten koulutus ja viestintä. Kirkkojen rahoitus perustuu Suomen kirkon ja EKD:n väliseen sopimukseen vuodelta 1977, siihen olettamukseen, että Saksassa asuvat suomalaiset ovat omien saksalaisten maakirkkojensa jäseniä ja maksavat niille kirkollisveroa, sekä siihen, että suomalaisilla seurakunnilla on paljon jäseniä, minkä ansioista pystymme osoittamaan, että seurakuntayhdistysten ja SKTK:n tekemä työ Saksassa on täällä asuville suomalaisille merkityksellistä.

Kuka voi olla suomalaisen seurakunnan jäsen?

Suomalaisen seurakunnan jäsenyys on siis eri asia kuin kirkon jäsenyys. Koska suomalaiset seurakuntamme Saksassa ovat ”vain” yhdistyksiä, sen jäseneksi ilmoittautuminen ei liitä sinua Saksan evankelisen kirkon jäseneksi, eikä se toisaalta myöskään poista sinulta kirkon jäsenyyttä Suomessa eikä Saksassa.

Seurakuntayhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Saksan suomalaisen seurakunnan toiminnasta kiinnostunut ihminen kansallisuudesta ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Suomalaisen seurakunnan jäsenyys on maksuton, mutta jäsenenä olet mukana varmistamassa työn jatkuvuutta ja kirkkojen rahoitusta tulevaisuudessakin.

Päivi LukkariLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Liity suomalaisen seurakunnan jäseneksi tällä lomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Zusammenfassung des Beitrags auf DeutschLinkki avautuu uudessa välilehdessä

30.4.2019 13.37