Videohartauksia lapsille

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, pastori Päivi Lukkari (YouTube)

Sakkeus, pastori Päivi Lukkari (YouTube)

Jeesus parantaa ramman miehen, pastori Päivi Lukkari (YouTube)

Jeesus kohtaa sokean Bartimeuksen, pastori Päivi Lukkari (YouTube)