Aika, paikka ja pappi

Kasteen ajankohta tulee sopia hyvissä ajoin oman alueen suomalaisen papin kanssa. Tavallisimpia kastepäiviä ovat lauantai ja sunnuntai, mutta kaste voidaan toimittaa yhtä hyvin myös viikolla.

Suomessa kaste suositellaan toimitettavaksi kahden kuukauden sisällä lapsen syntymästä. Saksassa tätä käytäntöä ei tarvitse noudattaa, koska lapsen rekisteröinti tapahtuu maistraatin toimesta heti syntymän jälkeen. Yleisimmin lapset kastetaan Saksassa noin 6-12 kk:n ikäisinä.

Saksassa kaste toimitetaan lähtökohtaisesti aina kirkossa seurakunnan jumalanpalveluksen yhteydessä. Saksan suomalaiset papit voivat toimittaa kasteen

  • kasteperheen saksalaisen kotiseurakunnan jumalanpalveluksen yhteydessä

  • suomalaisen jumalanpalveluksen yhteydessä

  • kotiseurakunnan kirkossa tai suomalaisen seurakunnan käyttämässä kirkossa tai seurakuntasalissa erillisenä kastejumalanpalveluksena

  • suomalaiseen tapaan kotona

Järjestelyistä on aina sovittava sekä toimittavan papin että oman kotiseurakunnan kanssa.

Pappi kastaa lapsen.
kuva Kirkon kuvapankki / Oulun seurakunnat / Sanna Krook