Hautaan siunaaminen

Kirkollinen hautaan siunaaminen on luottamusta Jumalan rakkauteen ja ylösnousemuksen todellisuuteen, johon kristitty on liitetty kasteen sakramentissa.

Kirkko ei ole pohjimmiltaan inhimillinen, vaan jumalallinen. Tästä syystä kirkon jäsenyys ei katkea kuolemassa, vaan kristityn päämäärä on ajan rajan toisella puolella, taivaassa. Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus saada hautaan siunaaminen, eikä siitä voida luopua edes silloin, kun kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät sitä tahdo. Jokainen seurakunnan jäsen siunataan hautaan viimeiselle matkalleen.

Kasteessa otsaamme piirrettiin ristinmerkki. Ristinmerkki seuraa meitä elämämme ajan, ja risti johdattaa meidät elämän lopulla hautajaisissa myös kuoleman rajan yli. Se on elämän merkki, joka johdattaa meidät Jumalan luo. Saamme turvallisin mielin jättää itsemme ja läheisemme Jumalan huomaan. Kasteessa annettu lupaus kantaa niin elämässä kuin kuolemassa.

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Pappi piirtää hiekalla ristinmerkin arkulle.
kuva: Kirkon kuvapanki