Naisten Pankki on suomalainen vapaaehtoisten muodostama verkosto, joka perustettiin vuonna 2007. Muutamassa vuodessa Naisten Pankin toiminta on levinnyt valtavalla voimalla.

Naisten Pankki tukee erityisesti naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita. Tutkimusten mukaan tällä on suora vaikutus myös naisen lähiympäristöön, hänen lastensa, perheensä ja sukunsa sekä koko kyläyhteisön toimeentuloon. Luku- ja laskutaitoinen, työtä tekevä nainen voimaantuu. Hän kokee olevansa sisäisesti vahva sekä tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Hän kykenee asettamaan ja saavuttamaan päämääriä, vaikuttamaan oman elämänsä ja yhteisönsä elinolosuhteisiin, tuntee elämänsä olevan hallinnassa sekä itsetuntonsa parantuneen.

Tavoitteena riippumattomuus

Naisten Pankin toiminnan perusperiaatteena on toimiminen paikallisten ihmisten, heidän tarpeidensa ja resurssiensa ehdoilla. Hankkeiden idean on synnyttävä paikan päällä, paikallisten ihmisten tarpeista. Ihmisten on sitouduttava hankkeen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen. Tavoitteena on hankkeen itsenäistyminen siten, että ulkopuolista apua ei enää tarvita. Naisten Pankin tuella rahoitetaan mm. kyläpankkien toimintaa, ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa.

Naisten Pankin toimintaa hallinnoi ja hankkeita toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu. Työ on saanut niin kotimaista kuin kansainvälistäkin huomiota. Suomessa "Vastuullinen lahjoittaminen ry" valitsi Naisten Pankin vuoden 2012 varainhankkijaksi.

 

 

Missio: Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.

Unelma: Yhä useampi kehitysmaiden nainen on saanut mahdollisuuden nousta köyhyydestä, yhä useampi perhe on saanut leivän, yhä useampi kylä voi paremmin ja ihmiset ympäri maailmaa ovat liittyneet mukaan tekemään tästä unelmasta totta.

Aasialainen nainen esittelee numeroita taululla.
Naisten Pankki tukee naisten yrittäjyyttä, kuva: Naisten Pankki / Laura Pääkkönen