Kirkkoraadin puheenjohtaja / Kirchenratsvorsitzende
Bielefeld
+49 521 39322800 +49 177 5483538

kirkkoraadin varajäsen, Bielefeld
Bielefeld

kirkkoraadin jäsen, Bielefeld
Bielefeld

kirkkoraadin jäsen, Bielefeld
Bielefeld

varapuheenjohtaja, Bielefeld
Bielefeld