Johtokuntatyöskentely

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) työtä johtaa johtokunta, jonka kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Johtokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa päättämään toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Kokousten työjärjestyksen laatiminen, asioiden esikäsittely ja päätösehdotusten tekeminen on puheenjohtajista, toiminnanjohtajasta ja pappien edustajasta koostuvan valmisteluryhmän tehtävänä.
Johtokunnan jäsenet löydät tästä.
SKTK:n johtokunta
SKTK:n johtokuntaan valittiin vuosikokouksessa uusia jäseniä, kuva: Ritva Prinz
kirkkoraadin puheenjohtaja / Kirchenratsvorsitzende; SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja / 1. Vorsitzende des ZfkA
Dresden
+49 351 8473784