Myötätunto on enemmän

 

Olkaa myötätuntoisia niinkuin teidän Isännekin on." Luukas 6: 36

Vuoden 2021 tunnussana on kehotus. Sanana myötätunto kuulostaa tunteelta. Nykyisessä maailman tilanteessa voin tuntea suurta myötätuntoa kaikkia koronapandemian uhreja kohtaan. Mutta riittääkö pelkkä tunne, pahoittelun ilmaus, tilanteen voivottelu tai ystävällinen virtuaalinen hymy?

Koronapandemia on tehnyt näkyväksi monia yhteiskunnassamme ja maailmassa vallitsevia epäkohtia. Samalla se on osoittanut, kuinka vaikea on saada aikaan muutoksia, vaikka epäkohdat olisivat kuinka räikeitä.

Raha hallitsee maailmaa ja oman voiton tavoittelu.

Koronapandemian suurimmat häviäjät ovat ne, joilla ei ole varaa eikä valtaa puolustaa omia oikeuksiaan. Koulujen ja päiväkotien sulkemisesta kärsivät eniten ne lapset, joilla ei ole kotona työskentelyrauhaa tai -välineitä; lapset, joiden vanhemmat purkavat omaa pahaa oloaan ja ahdistustaan henkiseen, fyysiseen tai seksuaaliseen väkivaltaan. Lockdownien seuraukset sattuvat niihin, jotka ovat ajautuneet taloudelliseen ahdinkoon ja velkakierteeseen konkurssien ja irtisanomisten seurauksena tai jääneet täysin eristyksiin muista ihmisistä.

Kun raha hallitsee, varaavat ne, joilla on varaa ja valtaa, itselleen ja määrittelemilleen ihmisille etuoikeuden esimerkiksi rokotteisiin. Kuka saa lopulta päättää, ohjataanko rokotteet sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan esimerkiksi kehnojen hygieniaolosuhteiden tähden vai sinne, missä niistä ollaan valmiita maksamaan eniten, vai sinne, missä omien oikeuksiensa puolustajat huutavat suurimpaan ääneen?

Ei – myötätunto kauniina sanoina ja ystävällisenä hymynä ei riitä.

Jeesuksen osoittama ja vaatima myötätunto menee pidemmälle. Se kulkee käsi kädessä oikeudenmukaisuuden kanssa. Se osoittaa etusormellaan rakenteita, jotka mahdollistavat itsekkyyden ja oman edun tavoittelun köyhempien ja heikompien kustannuksella. Se vaatii paitsi ymmärtäväistä tunnetta myös konkreettisia tekoja: valmiutta jakaa omasta ja jopa luopua omista oikeuksista silloin, kun toinen tarvitsee enemmän sitä mitä minäkin haluaisin. Tai rajoittaa omia vapauksia silloin, kun ne vaarantavat toisen ihmisen elämän ja hyvinvoinnin.

Jumala on luonut meidät ihmiset elämään yhteydessä itseensä ja toinen toiseemme. Myötätuntoinen suhtautuminen lähimmäiseen kumpuaa siitä kokemuksesta, kuinka Jumala kohtaa minut: rakastaen, ehdoitta. Jumala, kaikkien ihmisten Isä, tuntee suurta myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Kaikkia ihmisiä. Vuoden 2021 tunnussana kehottaa meitä suhtautumaan toisiimme samalla myötätunnolla. Myötätunnolla, joka ei ole ainoastaan tunne, vaan konkreettista solidaarisuutta, vastuullista käyttäytymistä ja kunnioitusta kaikkea luotua kohtaan.

Päivi Lukkari
Itä- ja Keski-Saksan suomalaispappi