Sääntömääräinen seurakuntakokous / Satzungsgem. Gemeindeversammlung

la 22.2. kello 15.00
St. Michaelis Kirche, Bremen

Tervetuloa toimimaan ja vaikuttamaan! / Herzlich Willkommen zur satzungsgemäßen Gemeindeversammlung.

Esityslista / Tagesordnung
1. Kokouksen avaus / Eröffnung der Versammlung
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Rechtmäßigkeit und Beschlussfähigkeit
3. Kokouksen puheenjohtajan kutsuminen, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta / Wahl des Vorsitzenden der Versammlung und Wahl der Protokollführer, zweier Protokollprüfer und zweier Stimmzähler
4. Läsnäolijoiden kirjaaminen / Erstellen einer Anwesenheitsliste
5. Esityslistan hyväksyminen / Genehmigung der Tagesordnung
6. Edellisen seurakuntakokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Genehmigung des Gemeindeversammlungprotokolls (16.02.2019)
7. Toimintakertomus vuodelta 2019 / Jahresbericht 2019
8. Tilinpäätös vuodelta 2019 / Kassenbericht 2019
9. Tilintarkastajien lausunto / Bericht der Kassenprüfer
10.  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen kirkkoraadille ja rahastonhoitajalle / Entlastung des Kirchenrats und des Kassenwarts
11.  Kirkkoraadin jäsenten vaali erovuorossa olevien paikkojen osalta / Wahl der turnusgemäß ausscheidenden Mitglieder des Kirchenrats
12. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2020 / Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2020
13. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020 / Tätigkeits- und Haushaltsplan für das Jahr 2020
14. Muut asiat / Verschiedenes
15. Kokouksen päätös / Ende der Versammlung


Järjestäjä

Bremen

pohjoisen alueen suomalaispappi / finnische Pfarrerin Gebiet Nord
Bremen Hamburg Kiel Lübeck
+49 151 57119137 + 49 40 66891967

Diakonia, ystäväpalvelu ja lähetystyö / Mission, Diakonie und Besuchsdienst

Video https://youtu.be/2bnGMV4yhus

Toimin Pohjois-Saksan pappina 1.1.2019 lähtien. Alueellani on kolme seurakuntaa – Bremen, Kiel ja Lyypekki – sekä Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko ja sen yhteisö Hampurissa. Näiden lisäksi liikun tarpeen mukaan Pohjois-Saksan alueella sinne, missä pappia tai kirkollista toimintaa kaivataan.

Työhöni kuuluu ihanan monipuolisesti suomenkielisen kirkollisen työn kirjo jumalanpalveluksista, toimituksista ja toimintaryhmistä erilaisiin tapahtumiin, kotikäynteihin sekä verkostotyöhön. Sielunhoito, kuunteleminen ja läsnäolo ihmisiä varten ovat työni tärkeitä osa-alueita. Jos kaipaat keskustelukumppania, ole rohkeasti yhteydessä!

Perheemme asuu Hampurissa. Kaupungin kansainvälinen, maailmalle avoin satamakaupunkitunnelma viehättää! Olen näillä kulmilla eräänlainen paluumuuttaja. Asuin Pohjois-Saksassa lapsuuteni ja nuoruuteni. Sen jälkeen vierähti 22 vuotta Suomessa ja Belgiassa. Papiksi minut vihittiin toukokuussa 2015. Ennen sitä olin pitkään kielenopetus-, käännös- ja IT-kustannus- sekä matkailualoilla. Pappina toimin ennen Saksaan tuloa Suomen Merimieskirkossa merimiespastorina ensin Suomessa, sitten Benelux-maissa ja Ateenassa.

Iloitsen kovasti yhdessä tekemisestä sekä yhteisistä kohtaamisista! Olen täällä teitä varten!

Ich bin seit 1.1.2019 die finnische Pastorin für Norddeutschland und bin für die finnischen Gemeinden in Bremen, Kiel und Lübeck sowie die kirchliche Arbeit in Hamburg in Kooperation mit der Finnischen Seemannsmission in Norddeutschland zuständig. Außerdem fahre ich nach Bedarf im norddeutschen Raum dorthin, wo ich als Pastorin gebraucht werden.

Meine Arbeit ist wunderbar vielfältig: von Gottesdiensten, Amtshandlungen und Arbeit mit verschiedenen Gruppen bis hin zu unterschiedlichsten Veranstaltungen, Hausbesuchen und Netzwerken. Seelsorge, Zuhören und Dasein für den Nächsten sind wichtige Teile meiner Arbeit. Bei Gesprächsbedarf kommen Sie bitte einfach auf mich zu!

Ich lebe mit meiner Familie in Hamburg. Das internationale, weltoffene Flair dieser Hafenstadt spricht mich an! In Norddeutschland bin ich eine Art Heimkehrerin. Ich habe meine Kindheit und Jugend bei Hamburg verbracht. Danach hat es mich für 22 Jahre erst nach Finnland, dann nach Belgien gezogen. Im Mai 2015 bin ich ordiniert worden. Davor war ich lange in den Bereichen Fremdsprachenunterricht, Dolmetschen und Übersetzen, IT-Verlagswesen und Tourismus tätig. Als Pastorin habe ich bis Ende 2018 für die Finnische Seemannsmission als Seemannspastorin in Finnland, in den Benelux-Staaten und Athen gearbeitet.

Ich freue mich über jede Art gemeinsamer Unternehmungen, gemeinsamen Tuns und Begegnungen. Ich bin hier für Sie und Ihre Belange!

kirkkoraadin puheenjohtaja / Kirchenratsvorsitzende
Bremen
rahastonhoitaja / Kassenwartin
Bremen
+49 421 3794211