Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen johtokunta

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) työtä johtaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous. Johtokuntaan kuuluu kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä ja se kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa päättämään toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Kokousten työjärjestyksen laatiminen, asioiden esikäsittely ja päätösehdotusten tekeminen on puheenjohtajista, pappien edustajasta ja hallinto- ja talousvastaavasta koostuvan valmisteluryhmän tehtävänä.

Johtokunnan kokoukset 2020

22.2. Frankfurt am Main

13.3. Hannover (siiretty myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteen takia)

24.-25.4. Frankfurt (suunnittelukokous yhdessä pappien kanssa; peruttu koronavirustilanteen takia)

19.9. Frankfurt am Main

21.11. Frankfurt am Main

Johtokunnan kokoukset 2021

27.2. Frankfurt am Main

19.3. Hannover 

16.-17.4. Eisenach (suunnittelukokous yhdessä pappien kanssa)

25.9. Frankfurt am Main

20.11. Frankfurt am Main


​​​​​​​Johtokunnan jäsenet ja heidän yhteystietonsa löydät tästä.

Yksittäisten seurakuntien työtä johtaa seurakuntakokouksen valitsema kirkkoraati. Lisätietoja löydät ao. seurakunnan kohdalta.

Visiomme suomalaisesta kirkollisesta työstä vuonna 2025

Suomalainen kirkollinen yhteisömme on hengellisen elämän kasvupaikka. Muodostamme aktiivisen tukiverkon, joka on ajan ja tarpeiden mukainen sekä rakenteeltaan joustava. Olemme kaikenikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien matalan kynnyksen seurakunta. Kaikki Saksassa asuvat ja Saksaan muuttavat suomalaiset ovat tietoisia toiminnastamme.