Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen johtokunta

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) työtä johtaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous. Johtokuntaan kuuluu kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä ja se kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa päättämään toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Kokousten työjärjestyksen asioiden esikäsittely ja päätösehdotusten tekeminen on puheenjohtajista, toiminnanjohtajasta ja pappien edustajasta koostuvan valmisteluryhmän tehtävänä.

Johtokunnan jäsenet ja heidän yhteystietonsa löydät tästä.

Lisätietoa johtokunnan kokouksista ja pöytäkirjat löydät tästä.

Vuosikokouksen 2019 pöytäkirjan löydät tästä. Vuoden 2020 vuosikokous on koronavirustilanteen (Covid-19) takia siirretty myöhempään ajankohtaan.