Uusi johtokunta on valittu

21.3.2017 18.13

SKTK:n johtokunta
Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry:n vuosikokous valitsi 18.3.2017 Hannoverissa uusia jäseniä yhdistyksen johtokuntaan. Die ordentliche Mitgliederversammlung wählte neue Vorstandsmitglieder.

 

Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry:n vuosikokous valitsi 18.3.2017 Hannoverissa uusia jäseniä yhdistyksen johtokuntaan. Tähänastinen puheenjohtaja Annaliisa Kühn (Dresden) valittiin yksimielisesti uudelleen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Stella Weißenburg (Berliini) ja Maria Sabelus (Kiel) sekä varajäseneksi Reetta Niemi (Lyypekki). Johtokunnassa jatkavat varapuheenjohtaja Essimari Kairisto (Düsseldorf), varsinaiset jäsenet Anna-Liisa Diestelhorst (Bielefeld) ja Pirjo Friedrich (München) sekä varajäsen Leena Nikula (München). Sydämellinen kiitos Eeva Moilaselle ja Felix Töllelle tähänastisesta vastuun kantamisesta johtokunnassa!

 

Der neue Vorstand

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung wählte neue Vorstandsmitglieder. Zur ersten Vorsitzenden wurde erneut Annaliisa Kühn (Dresden) gewählt. Ordentliche Mitglieder wurden Stella Weißenburg (Berlin) sowie Maria Sabelus (Kiel) und Ersatzmitglied wurde Reetta Niemi (Lübeck). Ihre Arbeit im Vorstand setzen unverändert fort: die zweite Vorsitzende Essimari Kairisto (Düsseldorf), die ordentlichen Mitglieder Anna-Liisa Diestelhorst (Bielefeld) und Pirjo Friedrich (München) sowie als Ersatzmitglied Leena Nikula (München). Herzlichen Dank an Eeva Moilanen und Felix Tölle für das bisherige Engagement im Vorstand!

 

 

Gute Aussichten

 

Als Vorsitzender fungierte der Leiter für die Arbeit unter den Finnen im Ausland der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands, Mauri Vihko. In seinem Grußwort bezeichnete er die Lage der finnischen Kirche bei sinkenden Mitgliederzahlen als „Herausforderung und Möglichkeit“.

 

Der Rückblick auf das Jahr 2016 zeigte neben vielen Aktivitäten und einer erfreulichen Beteiligung von Jugendlichen auch eine positive finanzielle Entwicklung. Damit wir für die kommenden Herausforderungen gut gewappnet sind, wird die Arbeit an einer Zukunftsstrategie fortgesetzt. Mit einbezogen werden auch die Anmerkungen der Gemeinden zum ersten Strategieentwurf. Dank des Testaments einer Privatperson ist es möglich, Jugendlichen durch Reisekostenzuschüsse die Teilnahme an Schulungsmaßnahmen zu erleichtern.

 

”Välitämme, viestimme, vaikutamme”

 

Vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko toi kokoukseen Suomen kirkon terveiset. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 1.1.2017 71,9 % suomalaisista. Hänen mukaansa yhteiskunnan kulttuurinen murros on kirkolle sekä haaste että mahdollisuus. Kirkon ulkosuomalaistyölle laadittu uusi strategia linjaa työn avainkäsitteiksi ”välitämme, viestimme, vaikutamme”. Tähän sisältyy niin uusien ihmisten tavoittaminen ja viestinnän kehittäminen erityisesti sosiaalisessa mediassa kuin seurakuntien tukeminen ja diakonisen toiminnan edistäminen.

 

Tee matkustusilmoitus

 

Konsuli Minna Kuronen Suomen suurlähetystöstä Berliinistä muistutti tervehdyspuheessaan, että Suomen kansalainen voi hakea uutta passia tai henkilökorttia myös Suomessa lomaillessaan tai esim. Suomen edustustosta jossain muussa maassa kuin Saksassa. Hän painotti matkustusilmoituksen (matkustusilmoitus.fi) tekemisen tärkeyttä. Tätä kautta Suomen viranomaiset saavat yhteystiedot, joita he käyttävät kriisiviestinnässä. Matkustusilmoituksen voi tehdä myös pysyvästi ulkomailla asuva, jolloin tietoihin tulee merkitä, että on kyse pysyvästä osoitteesta ulkomailla.

 

Nuorten osallistumista tuetaan

 

Johtokunnan puheenjohtaja Annaliisa Kühn iloitsi erityisesti nuorten mukanaolosta. Yksityishenkilön testamenttilahjoituksen turvin SKTK on pystynyt perustamaan rahaston isos- ja nuorisotoiminnan tukemiseksi. Viime vuonna aloitettua Saksan suomalaisen kirkollisen työn strategiatyöskentelyä jatketaan tänä keväänä seurakunnista ja aluepäiviltä saatujen kommenttien pohjalta.

 

Toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo kertoi yhdistyksen taloudellisen tilanteen olevan vakaan. Tilinpäätöksen toiminnallisen tulos oli reilut 18.000 euroa budjetoitua parempi. Tulos perustuu toimintakuluissa saavutettuihin säästöihin, mutta myös entistä korkeampaan lahjoitusten kokonaissummaan. Tästä kaikille työmme tukijoille lämmin kiitos!

 

Ritva Prinz

 

Vuosikokouksen pöytäkirjan löydät tästä.

Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung finden Sie hier.

« Uutislistaukseen