Suomalais-saksalainen rippikoulu

Haluatko viettää pari viikkoa kesäisessä Suomessa ilman vanhempiasi? Haluatko tutustua samanikäisiin suomalaisiin nuoriin? Haluatko pohtia uskoa ja elämää kahden kulttuurin välissä muiden saksansuomalaisten nuorten kanssa? Tule Sasu-riparille!

Saksalaisissa evankelisissa seurakunnissa rippikoulu käydään pääsääntöisesti kahden vuoden aikana ja konfirmaatiota vietetään sinä vuonna, kun nuori täyttää 14 vuotta. Koska suomalainen kirkollinen työ järjestää rippikouluja saksalais-suomalaisille nuorille suomalaisen rippikoulusysteemin mukaisesti, voi suomalais-saksalaiseen rippikouluun osallistua sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Saksalais-suomalaisen rippikoulun kesto on noin puoli vuotta alkaen helmi-maaliskuussa järjestettävästä tutustumisviikonlopusta ja päättyen heinäkuun lopussa tai elokuussa järjestettävään leirijaksoon ja konfirmaatioon Suomessa.

Riparilla pohditaan elämää ja aikuiseksi kasvamista eri näkökulmista, etsitään uskoa, pohditaan kirkkoon ja hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä ja eletään omaa uskoa todeksi. Hartaushetket, iltaohjelmat, pelailu ja muu hauskanpito ja ohjelma tarjoavat Sasu-riparilla ikimuistoisia hetkiä.

Nuoret laulavat laulukirjoista.
kuva: Antti Malinen

Saksalainen ja suomalais-saksalainen rippikoulu täydentävät toisiaan

Nuori voi hyvin osallistua rippikouluun sekä saksalaisessa kotiseurakunnassaan että suomalaisen kirkollisen työn puitteissa. Mikäli nuori osallistuu molempiin rippikouluihin, hänet on yleensä konfirmoitu jo ennen saksalais-suomalaisen rippileirin alkua. Tämä ei ole este konfirmaatioon osallistumiseen tai rippijulien järjestämiseen Suomessa. Konfirmaatiota ei virallisesti suoriteta uudestaan, mutta nuori voi osallistua konfirmaatioon samalla tavoin kuin muutkin eli tulla alttarille siunattavaksi ja osallistua ehtoolliselle. Hän saa myös todistuksen suomalais-saksalaiseen rippikouluun osallistumisesta. Merkintä konfirmaatiosta voidaan ilmoittaa myös Suomeen siihen seurakuntaan, jossa nuori tai hänen vanhempansa ovat ennen muuttoa Saksaan olleet kirjoilla.

Ota yhteyttä

Anna-Maari Tölle
lännen alueen suomalaispappi / finnische Pfarrerin Gebiet West
Düsseldorf
Köln
Münster
Ruhrgebiet
+49 170 5826317 +49 221 16825064