Johtokuntatyöskentely

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) työtä johtaa johtokunta, jonka kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Johtokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa päättämään toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Kokousten työjärjestyksen laatiminen, asioiden esikäsittely ja päätösehdotusten tekeminen on puheenjohtajista, toiminnanjohtajasta ja pappien edustajasta koostuvan valmisteluryhmän tehtävänä.

Johtokunnan jäsenet löydät tästä.

Johtokunnan seuraavat kokoukset

16.2. Frankfurt am Main

15.3. Hannover

12.-13.4. Eisenach (suunnittelukokous yhdessä pappien kanssa)

21.9. Frankfurt am Main

16.11. Frankfurt am Main

SKTK:n johtokunta
SKTK:n johtokuntaan valittiin vuosikokouksessa uusia jäseniä, kuva: Ritva Prinz
kirkkoraadin puheenjohtaja / Kirchenratsvorsitzende; SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja / 1. Vorsitzende des ZfkA
Dresden
+49 351 8473784