kirkkoraadin varajäsen
München
Kirkkoraadin varajäsen
München
kirkkoraadin puheenjohtaja / Kirchenratsvorsitzende
München
+49 175 5971775

kirkkoraadin jäsen
München
0151 42446911 iltaisin

tiedottaja, kirkkoraadin jäsen / Kirchenratsmitglied, Redakteurin; SKTK:n johtokunnan jäsen / Vorstandsmitglied ZfkA
München

Ystäväpalvelu, kirkkoraadin varapuheenjohtaja
München

Kirkkoraadin jäsen, uutiskirjeen kirjoittaja
München