Mikä on SKTKZfkA stellt sich vor
 

Mikä on SKTK

Mikä on SKTK

Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK) on suomalaisten seurakuntien keskusjärjestö Saksassa. Se on rekisteröity yhdistys, jonka tehtävänä on huolehtia jäsenseurakuntiensa tiedotuksesta, yhteistyön koordinoinnista sekä yhteyksistä Saksan evankeliseen kirkkoon (EKD), Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyöhön sekä Saksan suomalaisjärjestöihin. Järjestö on myös Suomen Ulkosuomalaisparlamentin jäsen.

SKTK tukee seurakuntia ja Saksan suomalaispappeja kirkollisen työn perustehtävässä. Suomen kirkon ulkosuomalaistyö toteutuu viidellä alueella Saksassa asuvien suomalaisten ja heidän perheidensä kohtaamisissa. Näitä ovat äidinkieliset jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, pappien tekemä sielunhoitotyö ja seurakuntien piirissä tapahtuva kulttuuri- ja harrastustoiminta. Ne tuovat turvaa ja luovat kodin tuntua uudessa kulttuurissa ja vieraissa tilanteissa.

SKTK yhdistää eri puolilla Saksaa asuvia suomalaisia seurakuntalaisia. Se on julkaissut jo 70-luvun lopulta alkaen Rengas-tiedotuslehteä. Painettu lehti postitetaan automaattisesti kaikille Saksan suomalaisten seurakuntien jäsenille. Rengas-internetsivujen tavoin se kertoo oman ja naapuriseurakunnan toiminnasta, keskusjärjestön kuulumiset, tulevat tapahtumat ja välittää hyödyllistä tietoa Saksassa asuvalle suomalaiselle.

SKTK:n toiminnasta päättää vuosikokous, joka valitsee johtokunnan toteuttamaan päätöksiään. Järjestön toiminnanjohtaja toteuttaa yhdessä puheenjohtajien kanssa johtokunnan päätöksiä. Yhdistyksen henkilökuntaan kuuluvat myös toimisto-assistentti ja Rengas-lehden toimittaja. 

Saksan evankelinen kirkko (EKD) on Suomen ev.lut. kirkon ja EKD:n välisen sopimuksen mukaan Saksan suomalaisen kirkollisen työn tärkein rahoittaja. Se korvaa maakirkoille pappien palkat  sekä maksaa SKTK:n kautta suomalaispappien toimintakulut. Viiden suomalaisen pappimme työnantajina ovat heidän asuinpaikkakuntiensa saksalaiset maakirkot.

Toinen tärkeistä taloudellisen tuen lähteistämme on Suomen ev.lut. kirkko. SKTK toteuttaa myös itse varainhankintaa, saa avustuksia ja lahjoituksia mm. Suomi-Seuralta, yrityksiltä sekä yksityishenkilöiltä. Paikalliset seurakunnat vastaavat taloudestaan itsenäisesti. Niiden tulonlähteet ovat usein pitkälti perinteisten joulumyyjäisten varassa, seurakuntalaisten antamia lahjoituksia unohtamatta.

Suomalaisten kielikoulujen toiminnan mahdollistavat Suomen opetusministeriön Suomi-Seuran kautta maksamat valtionavustukset sekä SKTK:n medioiden avulla hoidettu tiedotustyö.

 

Suomalaisen kirkollisen työn historia

Saksan suomalaisen kirkollisen työn syntyä selvittävän emerituspiispa Paavo Kortekankaan kirjoituksen voit lukea download centeristä


Etsi ja löydä

Ajankohtaista

Uusi Suomi-koulu Bodenseen alueen lapsille!

Uusi Suomi-koulu aloittaa toiminnan 25.09.2016 klo