Suomalais-saksalainen rippikoulu

Haluatko viettää pari viikkoa kesäisessä Suomessa ilman vanhempiasi? Haluatko tutustua samanikäisiin suomalaisiin nuoriin? Haluatko pohtia uskoa ja elämää kahden kulttuurin välissä muiden saksansuomalaisten nuorten kanssa? Tule Sasu-riparille!

Saksalaisissa evankelisissa seurakunnissa rippikoulu käydään pääsääntöisesti kahden vuoden aikana ja konfirmaatiota vietetään sinä vuonna, kun nuori täyttää 14 vuotta. Koska suomalainen kirkollinen työ järjestää rippikouluja saksalais-suomalaisille nuorille suomalaisen rippikoulusysteemin mukaisesti, voi suomalais-saksalaiseen rippikouluun osallistua sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Saksalais-suomalaisen rippikoulun kesto on noin puoli vuotta alkaen helmi-maaliskuussa järjestettävästä tutustumisviikonlopusta ja päättyen heinäkuun lopussa tai elokuussa järjestettävään leirijaksoon ja konfirmaatioon Suomessa.

Riparilla pohditaan elämää ja aikuiseksi kasvamista eri näkökulmista, etsitään uskoa, pohditaan kirkkoon ja hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä ja eletään omaa uskoa todeksi. Suomessa vuonna 2017 käyttöön otettu uusi rippikoulusuunnitelma ”Suuri ihme” painottaa rippikoulun toteuttamisessa entistäkin enemmän monipuolista käsitystä oppimisesta sekä nuorilähtöisyyttä ohjelman toteutuksessa. Nämä ovat tavoitteita myös Sasu-rippikoulun sisällössä ja monipuolisen leiriohjelman laadinnassa. Hartaushetket, elämyksellinen oppiminen, iltaohjelmat, pelailu, luonnosta nauttiminen ja muu hauskanpito ja ohjelma tarjoavat Sasu-riparilla 9 päivän ajan ikimuistoisia hetkiä.  

Nuoret laulavat laulukirjoista.
kuva: Antti Malinen

Saksalainen ja suomalais-saksalainen rippikoulu täydentävät toisiaan

Nuori voi hyvin osallistua rippikouluun sekä saksalaisessa kotiseurakunnassaan että suomalaisen kirkollisen työn puitteissa. Mikäli nuori osallistuu molempiin rippikouluihin, hänet on yleensä konfirmoitu jo ennen saksalais-suomalaisen rippileirin alkua. Tämä ei ole este konfirmaatioon osallistumiseen tai rippijulien järjestämiseen Suomessa. Konfirmaatiota ei virallisesti suoriteta uudestaan, mutta nuori voi osallistua konfirmaatioon samalla tavoin kuin muutkin eli tulla alttarille siunattavaksi ja osallistua ehtoolliselle. Hän saa myös todistuksen suomalais-saksalaiseen rippikouluun osallistumisesta. Merkintä konfirmaatiosta voidaan ilmoittaa myös Suomeen siihen seurakuntaan, jossa nuori tai hänen vanhempansa ovat ennen muuttoa Saksaan olleet kirjoilla.

lännen alueen suomalaispappi / finnische Pfarrerin Gebiet West
Düsseldorf Köln Münster Ruhrgebiet
+49 170 5826317 +49 221 16825064

Rippikoulutyö, Konfirmandenarbeit

Aloitin Länsi-Saksan ulkosuomalaispappina 1.2.2013. Asun Kölnissä, mutta työalueeseeni kuuluu lähes koko Nordrhein-Westfalenin alue. Tehtävänäni on palvella täällä asuvia ja matkustavia suomalaisia heidän omalla äidinkielellään kaikissa kirkollisissa ja hengellisyyteen liittyvissä asioissa.
Kirkollisten toimitusten lisäksi työnkuvaani kuuluu kristillinen kasvatus esimerkiksi rippikoulutyön ja pyhäkoulun merkeissä. Olen myös käytettävissä sielunhoidollisia keskusteluja varten sekä tukemassa suomalaisten yhteisöllisyyttä ja arjen haasteita kotimaan ulkopuolella.

Suomalaisia seurakuntia Länsi-Saksan alueella on neljä: Köln, Düsseldorf, Münster sekä Ruhrin alue. Näillä kaikilla paikkakunnilla vietämme säännöllisesti jumalanpalveluksia, välillä myös muilla paikkakunnilla. Kirkollisten toimitusten osalta palvelen koko läntisen Saksan alueella. Tapaan myös seurakuntalaisia erilaisissa tapahtumissa ja toimintapiireissä.

Opiskelin teologian maisteriksi Helsingissä. Valmistumisen jälkeen kuitenkin palasin juurilleni Pohjois-Pohjanmaalle, jossa työskentelin seurakuntapastorina. Pienen paikkakunnan kasvattina nautin nyt ulkosuomalaisena siitä monipuolisuudesta ja elämän sykkeestä, jota Köln suurkaupunkina tarjoaa. Paljasjalkaisena oululaisena ja Oulujoki-varren lenkkeilyyn tottuneena iloitsen kauniista ja suuresta, koko työalueeni läpi virtaavasta Rein-joesta.

Kannustan kaikkia läntisen Saksan suomalaisia tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan ja ottamaan rohkeasti yhteyttä!

Seit 1.2.2013 bin ich die finnische Pfarrerin für Westdeutschland. Ich wohne in Köln, bin aber zuständig für beinahe ganz Nordrhein-Westfalen. Meine Aufgabe ist es, hier wohnenden oder reisenden Finninnen und Finnen in allen kirchlichen und geistlichen Fragen in ihrer eigenen Muttersprache zur Seite zu stehen.

Neben den kirchlichen Amtshandlungen gehört die christliche Erziehung (z. B. Kindergottesdienst und Konfirmandenarbeit) zu meinem Aufgabengebiet. Gerne stehe ich auch für seelsorgerliche oder alltägliche Lebensfragen zur Verfügung und unterstütze die finnische Gemeinschaft.

Im Gebiet West gibt es vier finnische Gemeinden: Köln, Düsseldorf, Münster und Ruhrgebiet. Gottesdienste feiern wir in allen diesen Gemeinden regelmäßig, ab und zu zusätzlich auch an anderen Orten.

Ich habe in Helsinki Theologie studiert, kehrte dann aber wieder zu meinen Wurzeln nach Nordfinnland zurück. Jetzt in Köln genieße ich das pulsierende Leben und die Vielfältigkeit einer Großstadt. Da ich an dem Oulufluss aufgewachsen bin - und am Fluss entlang meine bevorzugte Joggingstrecke verlief - finde ich es besonder schön, dass der Rhein durch mein ganzes Arbeitsgebiet fließt.

Ich lade Sie herzlich zu den Veranstaltungen der finnischen Gemeinden ein!