kirkkoraadin puheenjohtaja/Kirchenratsvorsitzende
Lübeck
+49 4506 89871

kirkkoraadin jäsen, ystäväpalvelu
Lübeck

kirkkoraadin jäsen
Lübeck

tiedottaja, kirkkoraadin jäsen / Kirchenratsmitglied, Redakteurin; SKTK:n johtokunnan varajäsen / Ersatzmitglied im Vorstand des ZfkA
Lübeck
+49 1575 4115427